ข้อเสียของของการเลือกใช้ “พลาสติก” ที่ไม่เหมาะกับปัจจุบัน

ขวดน้ำพลาสติก
September 14, 2022 0 Comments

ปัจจุบันนั้นเรื่องของภาวะโลกร้อนนั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก และ เทรนด์รักษ์โลกนั้นก็กำลังมาแรงด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้มีหลากหลายครั้งที่เรานั้นไม่ว่าจะไปไหนทที่ไหนก็ตาม เรามักจะเห็นหลากหลายคนนั้นเริ่มหันมาใช้แก้วสแตนเลส หรือ แก้วส่วนตัวมากขึ้นและลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกมากขึ้น  ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องของการรักษาโลกที่ดี และ ช่วยให้โลกนั้นไม่ต้องเจอกับภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ “ข้อเสียของการใช้พลาสติก” ที่เรานั้นควรรู้ไว้  

ย่อยสลายได้ยาก  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการย่อยสลาย นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โยในเรื่องของการย่อยสลายนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งพลาสติก และ โฟม หรือ แม้แต่หลอดพลาสติกนั้น จะย่อยสลาย มากถึง 400-450 ปี ซึ่งย่อยสลายได้ยากอย่างมาก และ ถ้าหากว่านำไปเผา หรือ ทำลาย ก็จะทำให้เกิดสารเคมีมากมาย ที่จะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนั้นเอง  

การเผาทำลายใช้ต้นทุนสูง  

การเผาทำงาย พลาสติกนั้นค่อนข้างจะใช้ต้นทูนที่สูงอย่างมาก เพราะว่า การเผาทำลายพลาสติก 1 ชิ้นนั้นจะมีสารประกอบที่หลากหลายอย่างมาก โดยอาทิเช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึงจะเป็นหนึ่งในตัวการภาวะเรือนกระจก และ ส่งผลให้โลกร้อนเพิ่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ที่จะกระจายไปชั้นบนบรรยากาศ และทำให้ โลกของเรานั้นร้อนมากขึ้นด้วยเช่นกัน  

การใช้พลาสติกซ้ำ ๆ มีสารปนเปื้อน  

การใช้พลาสติกซ้ำ ๆ นั้นจะมีข้อเสียอย่างมากเลยนั้นคือในเรื่องของ สารปนเปื้อน  ซึ่งเราไม่สามารถที่จะตอบได้เลยว่า ร้านค้าที่เราไปซื้อมานั้นมีการเลือกใช้พลาสติกในรูปแบบที่ซ้ำ หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องับเรื่องของสุขภาพของเราโดยตรงด้วยเช่นกัน  ดังนั้นเรื่องของความสะอาดก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันที่เรานั้นไม่ควรที่จะมองขช้าม เพราะว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรง  

มีผลเสียกับธรรมชาติ  

เนื่องจากว่าอย่างทีเรารู้กันว่าพลาสติกนั้นค่อนจข้างที่จะย่อยได้ยากอย่างมาก และ การย่อยนั้นใช้เวลานาน แลหากว่าไม่มีการการย่อยไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก นั้นจะต้องอยู่ในระบบนิเวศน์กว่าจะย่อยสลาย ซึ่งนั้นจะส่งผลเสียในหลากหลายเรื่องอย่างมากไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางน้ำ หรือ การปนเปื้อน ซึ่งค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อธรรมชาติอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงทำให้พลาสติกนั้นเป็นภัยต่อธรรมชาติอย่างมากด้วยเช่นกัน  

อันตายต่อสัตว์ป่า  

อย่างที่เราได้รู้กันว่าพลาสติกนั้นอันตราต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปัจจัยในเรื่องของการย่อยสลายที่ค่อนข้างยาก และ แน่นอน ว่าก็เป็นอันตรายต่อสัตว์ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นจะต้องระมัดระวังในเรืองนี้อย่างมาก โดยเฉพาะสัตว์ใกล้สูญพันธ์นั้นเอง  

ดังนั้นจะเห็นว่าพลาสติกนั้นจะเห็นว่า ค่อนข้างที่จะมีอันตรายต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก นั้นจึงทำให้เรื่องของภาวะโลกร้อนนั้นกลายเป็นเรื่องที่เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามโดยการที่เรานั้นเริ่มที่จะใช้แก้วส่วนตัวก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก และ เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการช่วยโลกจากภาวะโลกร้อน  

Leave a Reply

Your email address will not be published.