โกดังให้เช่า ชลบุรี แหล่งคมนาคมอุตสาหกรรมที่หลายคนสนใจ

โกดังให้เช่า ชลบุรี
November 12, 2021 0 Comments

นิคมอุตสาหกรรมอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ที่อื่น ๆ นั่นก็คือ โกดังให้เช่า ชลบุรี มีความสะดวกต่อการคมนาคมและมีความหลากหลายของสินค้ารวมถึงพื้นที่ที่กว้างขวาง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีประมาณ 20,000 ไร่ เชื่อมหลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางพิเศษกรุงเทพ-ชลบุรี และเส้นทางอื่น ๆ อีกหลากหลาย ได้เปรียบในเรื่องของโลจิสติกส์และการขนส่งเป็นอย่างมาก ในบทความจะมาพูดถึงโกดังให้เช่า ชลบุรีว่ามีความสำคัญเป็นอย่างไร 

ข้อมูลเกี่ยวกับโกดังให้เช่า ชลบุรี 

โกดังให้เช่า ชลบุรีเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสะดวกในการขนส่งและมีพื้นที่กว้างขวาง มีสินค้าทุกประเภทที่ถูกขนส่งโดยโกดังแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาคารถูกออกแบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เชื่อมเส้นทางการคมนาคมหลายเส้นทาง รวมถึงทางพิเศษอย่างกรุงเทพ-ชลบุรี ได้เปรียบในเรื่องของโลจิสติกส์และการขนส่งเนื่องจากมีอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานนั้นยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้โกดังให้เช่า ชลบุรียังเป็นแหล่งที่ตั้งบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจำนวนมากกว่า 600 บริษัท ทั้งของไทยและต่างชาติ  

สาธารณูปโภคและพื้นที่ของโกดังให้เช่า ชลบุรี 

ในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคอันเป็นพื้นฐานของโกดังให้เช่า ชลบุรีนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 • ระบบประปา 
 • บริการประสานงานในด้านของการกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งหลายและการกำจัดของเน่าเหม็นหรือของเสียต่าง ๆ 
 • ระบบไฟ 
 • รองรับกับการติดตั้งทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ 

ส่วนพื้นที่โกดังจังหวัดชลบุรี จะมีพื้นที่กว้างขวางเพื่อความสะดวกต่อการขนส่งลำเลียงสินค้า ถูกล้อมไปด้วยป้อมยามอันเป็นเขตรักษาความปลอดภัยที่ตรวจคนเข้าผ่านเพื่อป้องกันอันตรายจากกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี พื้นที่ลำเลียงสินค้า มีพื้นที่สำหรับจอดรถ พื้นที่สำนักงานที่อยู่ภายในตัว ซึ่งมีขนาด 1,000 ตารางเมตร ถึง 30,000 ตารางเมตร ภายในมีความกว้างมากสุดถึง 30 เมตร พื้นคอนกรีตซึ่งมีไว้เสริมเหล็กสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 400 กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร มีระบบระบายความร้อนที่มีคุณภาพ ระบบหลังคา ระบบกันแมลง ระบบป้องกันความเสียหายที่ได้รับมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ป้องกันกระแสลมที่พัดเข้ามามากจนเกินไป  

มีสถานที่ใดใกล้กับโกดังให้เช่า ชลบุรีบ้าง 

หากกล่าวถึงสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับโกดังให้เช่า ชลบุรีนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ระยะทาง 24 กิโลเมตร 
 • นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ระยะทาง 41 กิโลเมตร 
 • นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ระยะทาง 49 กิโลเมตร 
 • กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 78 กิโลเมตร 
 • เมืองชลบุรี ระยะทาง 16 กิโลเมตร 
 • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ระยะทาง 140 กิโลเมตร 
 • ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 47 กิโลเมตร 
 • สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 56 กิโลเมตร 

จะเห็นได้ว่า โกดังให้เช่า ชลบุรี เป็นโกดังคุณภาพอีกหนึ่งแห่งที่มีการลำเลียงขนส่งสินค้าอย่างสะดวกและรวดเร็ว มีการเชื่อมเส้นทางขนส่งมากกว่าหนึ่งเส้นทาง อีกทั้งภายในโกดังยังมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะกับการทำงานและการใช้งานระบบต่าง ๆ รองรับกับทุกความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก 

Leave a Reply

Your email address will not be published.