เรื่องราวด้านลบของบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกคุณภาพดี
November 8, 2021 0 Comments

อย่างที่ทราบกันดีว่า บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ล้วนมีแต่เรื่องราวที่เป็นด้านลบทั้งสิ้น และบทความนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวด้านลบนั้นกัน ว่าเรื่องราวด้านลบของบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณควรรู้นั้นมีเรื่องราวอะไรกันบ้าง ?

รวมเรื่องราวด้านลบของบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

  • เรื่องราวด้านลบของบุหรี่ไฟฟ้า : อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง มีหลักฐานชัดเจนว่าการได้รับควันบุหรี่มือสองนั้นเป็นอันตราย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสหราชอาณาจักรจึงมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและที่ทำงาน กฎหมายเหล่านี้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและองค์กรยังมีอิสระในการกำหนดนโยบายของตนเองในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่ของพวกเขา ซึ่งของเหลวในบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยนิโคตินโพรพิลีนไกลคอลและ / หรือกลีเซอรีนและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นต่างๆ ต่างจากบุหรี่ที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีเพียงไอละอองที่ถูกปล่อยออกมา รายงานในปี 2561 ของเราพบว่าไม่มีการระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 เราจะตรวจอบหลักฐานนี้อีกครั้ง และผู้ที่เป็นโรคหอบหืดและโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ อาจมีความไวต่อการระคายเคืองต่อสภาพแวดล้อมหลายประเภท ซึ่ง PHE ได้แนะนำให้องค์กรพิจารณาเรื่องนี้และปรับเปลี่ยนนโยบายตามความเหมาะสม
  • เรื่องราวด้านลบของบุหรี่ไฟฟ้า : อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง มีหลักฐานชัดเจนว่าการได้รับควันบุหรี่มือสองนั้นเป็นอันตราย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสหราชอาณาจักรจึงมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและที่ทำงาน กฎหมายเหล่านี้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและองค์กรยังมีอิสระในการกำหนดนโยบายของตนเองในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่ของพวกเขา ซึ่งของเหลวในบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยนิโคตินโพรพิลีนไกลคอลและ / หรือกลีเซอรีนและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นต่างๆ ต่างจากบุหรี่ที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีเพียงไอละอองที่ถูกปล่อยออกมา รายงานในปี 2561 ของเราพบว่าไม่มีการระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหาซื้อง่ายสินค้าคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 เราจะตรวจอบหลักฐานนี้อีกครั้ง และผู้ที่เป็นโรคหอบหืดและโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ อาจมีความไวต่อการระคายเคืองต่อสภาพแวดล้อมหลายประเภท ซึ่ง PHE ได้แนะนำให้องค์กรพิจารณาเรื่องนี้และปรับเปลี่ยนนโยบายตามความเหมาะสม

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ เรื่องราวด้านลบของบุหรี่ไฟฟ้า ที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนนำมาสูบนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่แนะนำ หรือรณรงค์ให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.