สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในนามบัตรที่ควรรู้ 

เครื่องพิมพ์บัตร
March 7, 2022 0 Comments

นามบัตรนั้นเป็นอีกหนึ่งมในสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจซึ่งการที่เรานั้นมีนามบัตรที่ดีจากหมึกที่ชัดเชนจากเครื่องพิมพ์บัตร  ที่ดีนั้นเองก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องดี ๆ อย่างมากด้วยเช่นกัน  และ ในเรื่องของอารกำหนดรายละเอียดเองก็เป็นอีกนสิ่งที่สำคัญในเรื่องของข้อมูลในบัตรด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของ “นามบัตรที่ไม่ดี และ สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในนามบัตร” กันดีกว่านะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ไม่ควระเกิดขึ้น  

สีแสบตาเกินไป อ่านรายละเอียดยากเกินไป 

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การอ่านที่ยากเกินไป” เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่าการออกแบบนามบัตรที่มีการใช้สีที่แสบตาเกินไป จริงอยู่ว่าถึงแม้ว่าจะมีข้อดีคือมีความน่าสนใจในเรื่องของสี แต่ว่าด้วยสีที่แสบตาเกินไป ทำให้การอ่านข้อมูลเนื้อหา และ รายละเอียดในบัตรนั้นยากเกินไป อาจจะทำให้เรานั้นพลาดโอกาสดี ๆ ไปได้เลยก็ได้นะครับดังนั้นจะต้องระวังในส่วนนี้อย่างมาก 

ตัวหนังสือเล็กเกินไป ใหญ่เกินไป  

ใฝนส่วนต่อมนั้นคือมในเรื่องของ “ขนาดของตัวอักษร” เองก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งหลายคนนั้นอาจจะทำให้นามบัตรให้น่าสนใจด้วยการเลือกใช้ตัวอักษรที่หลากหลายขนาด ซึ่งในเรื่องของการใส่ตัวอักษรที่หลากหลายขนาดเกินไปนั้นอาจจะทำให้การอ่านตัวอักษรนั้นยากเกินไป และส่งผลให้อ่ายรายละเอียดไม่ครบ หรือ รายละเอียดมีการตกหล่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่จะต้องระวังไว้อย่างมากเลยนะครับ  

การพยายามยัดข้อมูลมาเกินไป  

จริงอยู่ว่านามบัตรนั้นเป็นเสมือนสิ่งที่บ่งบอกความเป็นบริษัทนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าในการพยายามนั้นจะต้องพยายามยัดข้อมูลทุกอย่างมากเกินไปจนทำให้บางทีนั้นเราได้ใส่ข้อมูลที่ไม่จะเป็นสำหรับนามบัตรมานั้นเอง ดังนั้นในเรื่องของนามบัตรนั้นการมีข้อมูลที่สำคัญ และการตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปนั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

เน้นความสวยงามมากเกินไป 

  นามบัตรบางประเภทนั้นเลือกดที่จะมีความสวยงามมากว่า ที่จะเลือกข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ผิดจุดประสงค์อย่างมากเพราะว่านามบัตรนั้นจะมีการออกแบบมาเพื่อในการเน้นข้อมูลที่ครบถ้วน รวมทั้งในเรื่องของข้อมูลนั้นมีความสำคัญกว่าอย่างมาก การที่ไปเน้นความสวยงามมากกว่านั้นมีแต่จะทำให้การได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และ ทำให้การพลาดโอกาสดี ๆ นั้นเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องของนามมบัตรนั้นมีหลากหลายคนอย่างมากที่มีการเข้าใจผิด และ มีความผิดพลาดในเรื่องของการออกแบบนามบัตรซึ่งนามบัตรที่ดีนั้นควรเป็นนามบัตรที่มีสีสันที่พอดี  ออกมาจากเครื่องพิมพ์บัตร  ที่มีคุณภาพ รวมทั้งใข้อมูลที่คงบถ้วน อันนี้คือจุดประสงค์หลักที่แท้จริงของนามบัตรนะครับ การออกแบบ การใส่สีนั้นเป็นเรื่องรองลงมาให้ข้อมูลครบถ้วนนั้นย่อมดีกว่า การเลือกให้นามบัตรสวยงามแต่ว่ามีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนอาจจะทำให้พลาดโอกาสในการติดต่อที่ดีได้ด้วยเช่นกัน  

Leave a Reply

Your email address will not be published.